O projektu

Naziv projekta: Proactiva

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Područje: Zapošljavanje

Potpodručje: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III

Specifični cilj: Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećano zapošljavanje najranjivijih skupina na lokalnim tržištima rada.

Vrsta pravnog subjekta: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Nositelj projekta: Grad Valpovo

Partneri : Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Lokalna razvojna agencija Valpovo – Petrijevci d.o.o, Harburg – Freundenberger Belišće d.o.o., TEO – Belišće d.o.o., Srednja škola Valpovo, Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ukupna vrijednost projekta: 986.396, 61 kn

Broj projekta: UP.01.3.01.0114

EU financiranja: 100%

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Početak projekta: 28.ožujka 2019.

Završetak projekta: 27.ožujka 2021.

Ciljevi projekta: Doprinijeti učinkovitoj provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala OBŽ-a 2020. kroz provedbu prilagođenih intervencija na tržištu rada i osnivanje Kluba za zapošljavanje s ciljem povećanja zapošljivosti 61 osobe pripadnika ranjivih skupina te oko 260 učenika na području Valpovštine.

Kontakti: Adrijana Jurilj Sauer, voditelj projekta
email: adrijana.jurilj@vpc.hr , tel: +385917360313

Svrha projekta je doprinijeti učinkovitoj provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala OBŽ-a 2020. kroz provedbu prilagođenih intervencija na tržištu rada i osnivanje Kluba za zapošljavanje s ciljem povećanje zapošljivosti 61 osobe pripadnika ranjivih skupina te oko 260 učenika na području Valpovštine (Valpovo, Belišće, Bizovac i Petrijevci). Prema evidenciji HZZ-a (05/2017) na području Valpovštine bilo je nezaposleno 2.435 osoba.

Unatoč ovako velikom broju nezaposlenih osoba, uslijed nesklada zanimanja i kompetencija s potrebama tržišta rada, postoji veliki deficit za određena zanimanja kao što su CNC operater, elektromonteri, web dizajneri i dr. Situacija je slična i u nekim drugim tehničkim i strukovnim zanimanjima. Nedostatak adekvatne radne snage jedan je od razloga što potencijalni investitori odustaju ili stavljaju na čekanje ulaganje u lokalno gospodarstvo.

Određene inicijative su već poduzete te je SS Valpovo u suradnji s HF-om razvila i verificirala program stručnog osposobljavanja za CNC operatera te kroz ovaj projekt planira osposobiti 24 osobe (2 grupe x 12 osoba). Nadalje, odgovarajući na iskazane potrebe gospodarstva 15 osoba će proći program osposobljavanja za web dizajnere te će se razvit i verificirati kurikulum za program stručnog osposobljavanja za elektromontere. Po verifikaciji, 12 osoba proći će program za elektromontere u trajanju od 220 sati.

Također, u sklopu projekta osnovat će se „Klub za zapošljavanje“ koji će imati nekoliko funkcija: a) usmjeravanje ciljnih skupina u traženju posla, savjetovanje o mogućnostima prekvalifikacije, pomoć pri apliciranju na posao i sl.; b) praćenje potreba u gospodarstvu te kreiranje adekvatnih inicijativa kao odgovor na prepoznate potrebe; c) mobiliziranje lokalnih čimbenika i prepoznavanje potreba i potencijala Valpovštine.

Inovativni pristup projekta je u činjenici da je na području Valpovštine uspostavljeno, neformalno, partnerstvo za razvoj lokalnog zapošljavanja u koji su uključeni SS Valpovo, JLS-ovi, gospodarski sektor (HF Belišće, TEO Belišće i dr.), HZZ, LRA, poduzetnički centar i dr. Prijavljeni projekt je jedan od rezultata navedenog partnerstva. Pisma potpore dostupna su na sljedećem linku www.lra-valpovo-petrijevci d.o.o.

Nadalje, pri procesu razvoja kurikuluma osposobljavanja partneri iz gospodarstva su bili (CNC operateri) i bit će (elektromonteri) izravno uključeni, u definiranju kompetencija koje osobe na osposobljavanju trebaju steći, ishode učenja i dr.

U identifikaciju i odabiru ciljne skupine značajnu će ulogu imati stručnjaci za ljudske resurse iz HF-a, TEA i HZZ-a. Također, praktična nastava u programu osposobljavanja vršit će se u tvrtkama HF (CNC operateri) i TEO (elektromonteri). S obzirom da je riječ o deficitarnim zanimanjima sudionicima koji budu uspješni ponudit će se sklapanje ugovora o radu. Razvit će se prilagođena web platforma koja će osim savjetovanja nezaposlenih, služiti za razmjenu podataka između gospodarskog sektora, HZZ-a, SS Valpovo i drugih dionika. Naime, gospodarski sektor će prijavljivati svoje procjene potreba za zapošljavanjem u narednoj godini, a nezaposlene osobe će imati uvid u: potrebe poslodavaca za radnim mjestima u sljedećem razdoblju, tražena znanja i vještine za ta radna mjesta te gdje i pod kojim uvjetima mogu steći tražene kvalifikacije i kompetencije.

Ciljna skupina 1 u projektu je 61 nezaposlena osoba pripadnik ranjivih skupina, od toga 51 će završiti program osposobljavanja (24 CNC operatera, 12 elektromontera, 15 web dizajnera) i program razvoja mekih vještina. Najmanje 10 osoba će proći tečaj informatičkog opismenjavanja.

Prepoznati problemi ciljne skupine 1. su: nedostatak kompetencija traženih na tržištu rada, nedovoljna razina proaktivnosti, nedostatna ponuda adekvatnih programa osposobljavanja, nedovoljna informiranost o mogućnostima koje se nude vezano uz stjecanje znanja i vještina, nedostatna financijska sredstva za ulaganja u dodatno obrazovanje i dr.

Ciljna skupina 2 je oko 260 učenika (130 SS Valpovo, 130 osnovne škole). Njihove potrebe su: veća dostupnost informacija o potrebama tržišta rada radi kvalitetnije odluke o nastavku obrazovanja, više informacija o prednostima upisa u tehnička i IT zanimanja.

Projekt je u skladu sa Strategijom Europa 2020. i Europskom strategijom zapošljavanja jer doprinosi povećanju zaposlenosti, ali i većoj društvenoj povezanosti i uključivanju. Također, direktno se doprinosi nacionalnim i EU odredbama i propisima te strateškim dokumentima (Upute za prijavitelje, st. 1.2.) posebice: OP-u „Učinkoviti ljudski potencijali“ Prioritetne osi 1 – Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage, IP 8 vii, SC 8 vii; Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u RH 2015.-2017., Strategiji razvoja ljudskih potencijala OBŽ 2020. PC 1 (mjere 1.1.-1.3.) i PC 3-mjera 3.3..

Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.